נכסים להשכרה

₪ 12,000

4.5 להשכרה

נווה אביבים 

דירה מדהימה 

130 מ"ר 

4.5 ידרים 

מרפסת 30 מ"ר 

קומה 6 

₪ 6,400

 להשכרה

ז'בוטיסקי - תל אביב 

65 מ"ר 

3 חדרים 

 עורפית ושקטה

ללא חניה

ללא מעלית 

קומה  4 

4.5 להשכרה

'תוכנית ל

דירה מרווחת ושקטה קורבה לרמת אביב 

גודל 120 מ"ר 

מעלית

חמיה

קומה 4 

 דירת גן דופלקס -  להשכרה

תל ברוך/ קריאת שאול

 דופלקס  גן חדשה עם יחידה נפרדת

210 מ"ר 

6 חדרים 

גינה 250 מ"ר 

2 חניות מקורות 

₪ 7,000
₪ 15,000