למכירה מגרש בהדר יוסף  ברחוב קהילת ורשה 

360

מ"ר

מ"ר

בנוי 110

חדרים 

4

'מוריס פרג'

0526-288-448

מגרש מחולק לשתי יחדות ניתן לבנות שתי יחידות שוות על מגרש לש 360 מ"ר 

2017-03-02-PHOTO-00000013.jpg

5,400,000

10,200,000